breaking news

Zarząd OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie

Prezes – Piotr Kaczorowski

Naczelnik – Szymon Waligóra

Zastêpca Naczelnika – Robert Mazgaj

Sekretarz – Tomasz Waligóra

Skarbnik – Mieczysław Dębek