breaking news

Walne zebranie

Luty 18th, 2013 | by


Walne zebranie

Dnia 15.03.2013 r. o godzinie 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie odbędzie się walne zebranie członków OSP.


Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy
10. Wybór nowego skarbnika OSP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
12. Wolne wnioski
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
14. Zakończenie zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *